· 

INSEPARABLES

 

Cada cabdell de fil de vida

ve intrínsecament unit a unes estisores

que, més prest o més tard,

executaran la mort.

 

És una certesa absoluta.

Per què tenir-hi por ?

 

Aquesta veritat ineludible

ens convida a triar més conscientment

com volem viure.