· 

CANVI DE MIRADA

 

A vegades podem sentir que

la foscor se'ns tira a damunt.

Són temps difícils de viure.

Feixucs. Cansats.

Potser fins i tot exhausts.

 

És important habitar-los

que és just el contrari d'evitar-los.

Perquè tanmateix hi són.

 

I només habitant-los,

que no vol dir quedar-nos-hi enganxats, 

obrim la porta

a que el nostre sentir es pugui transformar.

 

 

I llavors podem veure

la llum d'un nou dia

que s'inicia.

 

 La força 

que cada un i cada una de noltros

tenim.

 

I connectar amb aquesta

saviesa interna

que mos guia per bons camins.

 

I donar les gràcies a l'univers

que ens posa a davant

persones i moments màgics

que ens acompanyen

en aquest revolt continu que és la vida.