· 

CONNECTAR

 

A vegades mos desconnectam.

Moltes d'elles per necessitat, sobretot quan som infants i tenim poques eines a l'abast.

 

Mos desconnectam del nostre cor

per protegir-nos

d'una possible sobrecàrrega de dolor.

És un recurs vàlid en aquell moment.

És el recurs que tenim.

El que mos ajuda a sobreviure.

Benvinguda sigui aquesta capacitat.

 

I què passa quan tornam grans ?

 

Més vegades de les que voldríem 

continuam igual.

 

I anam coixos per la vida.

Ignoram el bategar del nostre cor.

No sabem ni com el podem escoltar.

Mos pensam que aquesta és la vida

a la que podem aspirar.

I seguim, només, sobrevivint.

 

I si provam a tornar-nos connectar ?