· 

BÀNDOLS

 

Veure i viure la vida des dels bàndols

m'empeny a la lluita.

 

Veure i viure la vida des del conjunt

me convida a la pau.

 

Essència d'una de les sessions fetes avui.

Un gust.