· 

EXPLICITAR ALLÒ IMPLÍCIT

 

Aquests dies he estat formant-me amb una de les grans, Grazia Cecchini.

 

Un dels aspectes sobre les que hem treballat han estat els contractes implícits que tota parella fa.

I de la necessitat

d'explicitar-los i revisar-los

perquè s'ajustin a cada un dels moments del cicle vital.

 

Aprenentatge constant.