· 

DIVERSITAT (3)

 

La meva responsabilitat com a psicòloga 

és disposar d'una gran diversitat de recursos

per poder triar el que millor s'adapti

a cada persona i a cada moment.

 

Aquest és només un d'ells.

 

Entrenar el nostre caparrí a veure

distintes interpretacions

d'una mateixa imatge

ens dóna plasticitat,

amplia la nostra mirada,

ens allunya del reduccionisme

i ens brinda la oportunitat de

respondre de manera diferent.

 

És un gust acompanyar-te.