· 

DIVERSITAT (2)

 

La meva responsabilitat com a psicòloga

és disposar d'una gran diversitat de recursos

per poder triar el que millor s'adapti

a cada persona i a cada moment.

 

Aquest és només un d'ells.

 

Aquestes imatges han permès a la persona re-activar

la dignitat inherent a cadascú de noltros.

 

Som digne, mereixedor, de descans.

Som digne, mereixedor, de poder fer el que m'agrada.

Som digne, mereixedor, de temps per jo.

Som digne, mereixedor, d'espai propi.

Som digne, mereixedor, de llibertat.

 

És un gust acompanyar-te.