· 

DIGNITAT


 

Dignitat.

Valor moral inherent a totes les persones, pel qual tenen dret a ser respectades, valorades i tractades de manera justa i amb igualtat.

_______________________________________

 

Aquesta qualitat, a vegades,

se'ns oblida cap als altres.

 

I, a vegades,

se m' oblida també cap a mi mateix/a.

 

La persona que va rebre aquesta resposta m'havia enviat abans un correu sentint-se completament indigne.

 

M'ha semblat oportú compartir-ho

per si a tu també se t'havia oblidat.