· 

MOLT MÉS QUE APUNTS

 

Acab d'arribar de Barcelona

d'una formació intensiva en salut sistèmica de la mà de Stephan Hausner.

 

He près molts d'apunts.

I he après molt més que les paraules recollides en aquestes pàgines.

 

Un gust continuar formant-me.