· 

MEITATS, i terços, i quarts, i ...

 

Una relació sana entre adults sempre necessita de la responsabilitat compartida.

 

La meitat perhom si són dos.

O un terç si són tres. O un quart si són quatre. O una cinquena part si són cinc.

I així successivament.

 

La culpa no és tota de l'altre. Ni tota meva.

El mèrit no és tot meu. Ni tot de l'altre.

 

Junts cocream la forma en la que ens movem en aquesta relació.