· 

CAMINS

 

Tenim la capacitat de fer camins

que ens ajudin a travessar les dificultats.

 

Només és qüestió de posar-la en pràctica.