· 

UNITAT o FRAGMENTACIÓ ?

 

És freqüent que les parts del meu jo

estiguin fragmentades.

Que cada una vagi pel seu vent

sense tenir en compte les altres.

O, fins i tot,

que alguna d'elles en censuri una altra.

 

Les parts d'aquesta fulla,

en canvi,

van totes a l'una.

 

La fragmentació debilita.

La unitat dóna força.

 

Tu tries.

 

ÓMOMM psicologia