· 

FESTIVAL DANDO VIDA A LA MUERTE

Proposta molt interessant.

 

Perquè vida i mort formen part de noltros.

Perquè parlar-ne ens prepara per morir i viure millor.

 

Trobareu tota la informació a: