· 

EQUILIBRI

 

Equilibri meravellós.

 

A vegades, difícil d'aconseguir.

Moltes altres, difícil de mantenir.

 

L'equilibri es pot assaborir millor

quan som conscient

de la seva delicada estabilitat.

 

T'acompany?