· 

EMOCIONS I METEOROLOGIA

 

17.53 h

 

Tempesta

Aigua de bombolla

Vistes emboirades

 


 

18.00 h

 

Arc de Sant Martí

Doble

Hermós

Amb i sense brusca 


 

18.20 h

 

S'aclareix

Nitidesa de cels, ocres i verds 

27 minuts. Només han passat 27 minuts entre aquestes imatges.

La  meteorologia està en canvi constant.

Un canvi bo.

Un canvi necessari.

 

Amb les emocions passa el mateix.

Són bones. Són necessàries.

Totes.

 

I, si no t'hi aferres, van canviant.