· 

TRANQUIL·LITAT

serenitat,  bonança, calma, 

assossec, descans, 

quietud,  placidesa, repòs, 

despreocupació,

aplom, 

pau.