· 

VULNERABILITAT

 

Quan més fràgils ens sentim,

quan més vulnerables som, 

és quan menys por tenim

de ser qui realment som.

I per això ens expressem amb tota la sinceritat del món.

 

I ens obrim.

 

I no ens obrim a l'altre, ens obrim a noltros mateixos.

Obrim el nostre cor.

 

I ens sentim parlar,

i ens diem aquelles coses que no hem ni gosat pensar.

 

Paraules textuals d'una dona sàvia.

Gràcies Mercè. Gràcies per SER.