· 

NUSOS

 

 

 

 

 

 

 

Mirar els nusos que tenc,

és la primera passa per poder-los desfer.

 

ÓMOMM, espai de psicologia