· 

AMB MOLT D'AMOR

 

Amb molt d'amor vaig preparar la sessió de grup d'ahir.

 

Perquè ha estat un plaer acompanyar-los durant dos anys.

Perquè m'han tocat el cor. 

Perquè han afrontat el seu dolor.

Perquè m'han permès ser testimoni de les seves transformacions.

 

Només tenc paraules d'agraïment per cada una de les persones que han habitat aquest espai.

 

Gràcies per tot el que m'heu ensenyat.

 

Les portes continuaran obertes.

Els pètals vos marcaran el camí.