· 

Al TEU RITME

 

 

 

 

La millor manera de pujar l'escala

potser sigui

respectant el teu ritme.

 

Seguint aquesta premissa,

si vols,

te puc acompanyar.

 

ÓMOMM - espai de psicologia

Margalida Galmés - psicòloga