· 

VALIDAR

Validar. 

Fer, declarar, vàlida alguna cosa.

Reconèixer, verificar.

Vàlid-a. 

Que val, que té eficàcia, que presenta les condicions necessàries per a ser tingut en consideració.

Consideració. 

Importància que hom dóna a una persona o a una cosa.