· 

UNIVERSALITAT

 

El dret a la protecció de la salut és universal.

Universal vol dir per tothom.

Tothom vol dir els altres i jo.

Jo puc ser dels altres.

Jo me puc posar malalta, jo puc perdre la feina, els meus fills poden ser drogodependents, el meu pare pot tenir problemes de salut mental, jo puc haver d'emigrar, a mi me poden prendre ca nostra, puc ser tractada indignament, jo estaré en dol.

 

Aixecar una barrera entre els altres i jo és aixecar una barrera entre jo i jo.

 

Reflexions sorgides després de la tercera sessió Ficae (nòmada) 2017.

 

El daño ya está hecho de Marina Pérez Trigueros ha estat el documental d'avui. 

Una mostra molt real de la realitat que a vegades no volem mirar.

 

Les aportacions i la feina feta pels membres de la taula, Sebastià March, Aina Mascaró, Xisco Peña, María José Fernández i Cristina Moreno,  han estat un encert.

 

Aquí teniu l'enllaç al documental.