· 

EN TRANSFORMACIÓ

 

El canvi és inherent a les nostres vides.

Estam en contínua transformació.

ÓMOMM també s'ha transformat.

Gràcies a totes les persones que heu confiat en mi

a la consulta, als tallers, als grups o a les formacions.

Gràcies Andreu per la paraula.

Aprenentatge i evolució constant.