· 

VIURE LA MORT

 

Ahir vaig assistir a la II Jornada Viure la Mort que organitzava l'Hospital Sant Joan de Déu.

El subtítol era Necessito que m'Escoltis.

Una meravella.

 

Una meravella fer evident la INDISSOLUBILITAT de viure i morir.

Una meravella donar valor a l'escolta. A escoltar-me A MI i a escoltar als altres.

Una meravella admetre la necessitat que tenim TOTS de ser escoltats.

Una meravella que el verb emprat sigui NECESSITO enlloc de vull.

Una meravella assumir que ens cal ENTRENAR.

Una meravella tornar sentir les paraules jo DECIDEIXO PER A QUÈ vull emprar les meves mans.

Una meravella desterrar altra vegada el però del meu vocabulari.

Una meravella canviar-lo per una I que suma enlloc de restar.

Una meravella fer-ho d'ÀNIMA.

Una meravella recordar que jo guany SI GUANYAM TOTS.

Una meravella posar més atenció a la MÚSICA que a la lletra.

Una meravella fixar-me en com de llargues són les meves preguntes. Pot ser és el meu EGO qui parla.

Una meravella fer SILENCIS. Només el silenci ens ajuda a trobar en noltros allò essencial.

Una meravella UBUNTU. Som qui som perquè som tots noltros.

Una meravella que hi hagi persones disposades a ESCOLTAR. 

Una meravella poder parlar de la SOLITUD que sentim a vegades.

Una meravella emprar un model d'atenció INTEGRAL.

Una meravella haver MESURAT l'impacte beneficiós que té sobre la persona haver-se sentit escoltat.

Una meravella sentir en veu d'un altre que el dol necessita ser AFRONTAT.

Una meravella sentir en veu d'un altre que el temps TOT SOL no cura res.

Una meravella que hi hagi persones que ACULLEN les llàgrimes.

Una meravella PODER-LES acollir jo.

Una meravella cercar el SENTIT de la meva vida.

Una meravella reconèixer que allò important no és la longitud de la meva corda si no els NUSOS que hi ha.

Una meravella reconèixer els meus nusos i, sentint-me escoltada, poder-los DESFER.

Una meravella constatar que qui té la capacitat de desfer els meus nusos som JO.

Una meravella poder parlar de PERSONALITZAR les esqueles.

Una meravella veure la importància del saber, del saber SER, del saber estar i del saber fer.

Una meravella relacionar saber i ASSABORIR

Una meravella sentir la teva VOCACIÓ.

Una meravella demanar-me QUI SOM i respondre més enllà dels termes de parentiu, o de professió, o d'interés, o de físic.

Una meravella admetre que hi ha 7 mil milions d'ALTRES.

Una meravella reconèixer-me com a PERSONA ÚNICA entre aquests 7 mil milions.

Una meravella valorar el meu MÓN PARTICULAR. I el món particular de cada un d'aquests 7 milions.

Una meravella ESCOLTAR mig minut una persona i poder captar quelcom del seu món.

Una meravella escoltar SENSE VOLER SOLUCIONAR.

Una meravella HUMAN de Yann Arthus-Bertrand.

Una meravella cercar SIGNIFICATS, paraula que ve de signus (senyal) i de facio (fer).

Una meravella VOLER MIRAR les senyals, les marques, que ha deixat en mi alguna cosa.

Una meravella treballar en la PREVENCIÓ.

Una meravella possibilitar que la persona ALLISI el paper arrugat amb el que ha arribat.

Una meravella reivindicar que els infants NO han de fer les tasques de l'adult.

Una meravella veure el PATIMENT d'aquests infants.

Una meravella denunciar els CONTRA SENTITS de la nostra societat: no podem dir la paraula mort i contínuament miram morts per la televisió.

Una meravella escoltar altra vegada que APRENDRE A MORIR és APRENDRE A VIURE.

Una meravella escoltar altra vegada que hem d'ESTIMAR la vida. I que hem de MORIR a parts de la nostra vida.

Una meravella mirar TOTS ELS DOLS: el social, l'afectiu, l'anticipat, l'evolutiu, el simbòlic, el migratori, el de separació, el familiar, el ... i el de mort.

Una meravella que cada un d'aquests dols tengui NOM PROPI: el dol de na Maria, el de n'Ivan, el de na Marta, el d'en Saïd, ...

Una meravella assenyalar el gran ERROR que és la comparació. I la sobreprotecció. I la plusquamperfecció. I el pobret ... I les mentides. I els superherois. I els eufemismes. I la inhibició.

Una meravella MATAR ELS IDEALS i ACCEPTAR ELS REALS.

Una meravella donar poder a l'ABRAÇAR, a l'ACOLLIR, a l'ESCOLTAR.

 

Gràcies José Luis Bimbella, Marià Gastalver, Raquel Rodríguez, Pere Ribot, Valentin Rodil, Consuelo Santamaría.