· 

COMMOURE

COMMOURE: 

Impressionar o desvetllar una emoció intensa.

 

Me commou el paisatge.

Me commou el grup.

Me commou un mail.

Me commou una paraula.

Me commou una conversa amb una amiga.

Me commou una obra de teatre.

Me commou una música.