· 

UN ANY DE MOMENTS ÓMOMM

 

Pinzellada d'imatges d'un any de moments ÓMOMM.

Estic contenta de celebrar aquest aniversari amb la sensació de ser allà on vull ser.

 

Gràcies per confiar en jo.