· 

A VEGADES HI HA MALA MAR

A vegades hi ha mala mar i no podem fer altra cosa que continuar navegant.

En aquests moments, ens cal agafar ben fort el timó de la nostra nau i maniobrar per arribar a bon port.

 

Crec que la travessia és més lleugera quan te sents acompanyada o acompanyat.

 

ÓMOMM està dissenyat per oferir-te aquesta possibilitat.