· 

QUINA ÉS LA IMATGE REAL ?

Tot se pot mirar amb un altre color, des d'una altra perspectiva, amb uns altres ulls.