· 

SENSE PRESSA

 

 

S  e  n  s  e       p  r  e  s  s a .

 

 

A poc a poc.

Al teu ritme.

Quan estiguis preparada.

Quan ho puguis sostenir.

 

Gràcies Vera per recordar-ho aquest cap de setmana.

 

Vera Santos, psicòloga especialista i docent meravellosa

del màster en Counseling de Duelo, Pérdidas y Trauma - model IPIR

que estic cursant.

 

M'agrada estar en aprenentatge constant.